Magyar nyelvű tanulmányok szkennelve

Shakespeare lelkiismerete In: Orosz Gábor Viktor – Pángyánszky Ágnes – Bácskai Károly (szerk.) Teológia és lelkiismeret : Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete Budapest: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Luther Kiadó, pp 286-311 (2021)
Szótörténések-2009
A-reformáció-aktualitása-2000
Katolikusok-és-reformátusok-között-2000
Luther-az-egyházról-ecclesia-crucis-ecclesia-abscondita-2000
Teológia-és-irodalomtudomány-2000
A-szem-és-a-fül-Látás-és-hallás-hermeneutikai-konfliktusa-1995
Az-isteni-szó-nyomában-Gerhard-Ebeling-hermeneutikájáról-1995
A-shakespeare-i-tragédia-és-komédia-komplementaritása-1994
Bevezető-Luther-Márton-Bűnbánat-keresztség-úrvacsora-Három-sermo-a-szentségekről-1994
A-Hermeneutikai-Kutatóközpont-programja-1994
A-Macbeth-és-a-gonosz-szimbolizmusa-1996
Bibliai-tipológia-többféle-értelmezésben-Rudolf-Bultmann-Gerhard-von-Rad-és-Leonard-Goppelt-írásai-elé-1996
Catholic-Eyes-and-Protestant-Ears-The-Conflict-of-Visuality-and-Aurality-in-a-Hermeneutical-Perspective-1996
Életutak-bizonyságtétele-1996
Luther-üzenete-a-ma-egyházának-1993
Brevard-Childs-és-James-Barr-vitája-1993
Isten-művészete.-A-bibliai-tipológiáról-1992
Ne-kultuszt-hanem-kultúrát-Beszámoló-az-első-Luther-olvasótáborról-1992
Rehabilitálta-e-az-evangélikus-egyház-Ordass-Lajost_Válasz-Frenkl-Róbertnek-1991
Kandidátusi-értekezés-tézisei
Mit-jelent…-Egy-értelem-több-értelem-és-a-sensus-plenior-a-Biblia-interpretációjában-1991
Ordass-Lajos-életpéldájának-etikai-konzekvenciái-a-magyar-evangélikus-egyházban-1991
A-posztkritika-esélyei_Kritika-vagy-értelmezés-a-Shakespeare-művek-egyetemi-oktatásában-1990
Az-inspiráció-kérdésének-nyelvi-megközelítése-1990
Érdekeltség-és-szabadság.-Northrop-Frye-halálára-1991
Isten-beszédének-alapelemei-Vajta-Vilmos-Hitből-fakadó-élet-c.-könyvéről-1991
A-megállás-szimbóluma-1989
A-szólító-szavak-grammatikája-Hamvas-Béla-Scientia-Sacra-1989
A-hermeneutika-tudománya-és-művészete-1987
Hamvas-Béla-A-világválság-1984
Számszimbolika-a-Lóvá-tett-lovagokban-1988
Az-eszmetörténet-módszertani-kérdései-1978.
Hamlet-mint-a-látás-költészete-1984