MILTON JOHN

I did some research on Milton John already in 1988, but started to study his work in more detail since 2008, when, to commemorate the 400th anniversary of Milton’s birth, I organized an international conference together with my colleague Miklós Péti. The volume of that conference entitled Milton Through the Centuries (edited by Gábor Ittzés and Miklós Péti) was published in 2012. I began to publish various essays on Milton including pieces on the typological symbolism in Paradise Lost, various types of prayers, Milton’s view of history, his ideas on freedom and the steadfast character of Abdiel. Between 2011-2015, I was the leader of an OTKA (National Endowment for Humanities in Hungary) project together with colleagues Gábor Ittzés and Miklós Péti. The research aimed at preparing the critical edition of the Hungarian translation by István Jánosy. Unlike the vivid Shakespeare scholarship, there are only half a dozen scholars in my country who work on Milton. Therefore, I consider it crucial to be involved in the international Milton research with my colleagues.

John Rogers: ENGL 220 – Milton

http://videolectures.net/yaleengl220f07_milton/

CHAPTERS IN BOOKS

Az imádság szerepe Milton Elveszett paradicsomában, in, Fabiny Tibor, Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, (Word Events. Hermeneutical, Theological and Literary Studies) Budapest, 2009, Luther Kiadó, 2009. 366-375.

Az eljövendő árnyékai: tipológia Milton Elveszett paradicsomában. in, Fabiny Tibor, Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 189-206. 336 old.

Abdiel. Az “egyedül hű” az Elveszett paradicsomban. in, Fabiny Tibor, Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 207-234. 336 old.

„A szabadságról – miltoni hangszerelésben”, in: Sepsi Enikő, Tóth Sára (szerk.), Mellékzörej. Írások Visky András 60. születésnapjára, Budapest, 2017, Koinonia, L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, 261–274.

’If We Pray Him’: Varieties of Prayer in: Milton’s Paradise Lost”, in: Gábor Ittzés – Miklós Péti (eds.), Milton Through the Centuries, Budapest, 2012, KRE, L‘Harmattan, 137–149.

The Shadows of the Future: Michael’s Typological Vision of History in Paradise Lost Books 11–12. In: Szitár Katalin – Molnár Angelika – Kovács Gábor, Selmeczi János – S. Horváth Géza (szerk.), Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára, Veszprém, 2014, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, pp. 452–465.