ONLINE CIKKEK

Religion in Eastern Europe https://www.academia.edu/70983234/Religion_in_Eastern_Europe

John Frith (1503–1533) vitája és mártíromsága, STUDIA LITTERARIA 2012/3–4. PROTESTÁNS MÁRTIROLÓGIA A KORA ÚJKORBAN
https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/download/4041/3906/

A bölcsességi bibliaolvasás evangélikus hagyománya és az új törekvések, VIGILIA 83: 3 pp. 171-181., 11 p. (2018) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_03_facsimile.pdf#page=13

Reformáció és ökomenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok VIGILIA 83: 9 pp. 710-712., 3 p. (2018) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_09_facsimile.pdf#page=72

Ordass Lajos, a mártírsorsú, misztikus lutheránus püspök (1901-1978), VIGILIA 83: 8 pp. 627-630., 4 p. (2018) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_08_facsimile.pdf#page=69

„Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban” In: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum
Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2017) pp. 109-126., 15 p. https://www.reciti.hu/wp-content/uploads/shakespeare400_vn.pdf

Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE: 3 pp. 51-71., 20 p. (2017) https://btk.kre.hu/images/doc/vallastudomanyi_szemle_2017_03.pdf

Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó (2017) , 260 p. https://www.reciti.hu/wp-content/uploads/shakespeare400_vn.pdf

Luther és Hamlet, a wittenbergi diák BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25: 5 pp. 58-72., 14 p. (2017) http://www.barkaonline.hu/szinhazak/6062-luther-es-hamlet–a-wittenbergi-diak

Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 107-121., 15 p. https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_03_facsimile.pdf#page=13

Luther az 51. zsoltárról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 95 pp. 20-33., 14 p. (2012) http://medit.lutheran.hu/sites/medit2.lutheran.hu/files/medit/keresztyen_igazsag_2012_3.pdf

Határeset, avagy van határ, vagy nincs határ? EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 74: 31 p. 5 (2009) https://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2009/31/15

50 éve és 25 éve történt SZENT KERESZT MAGAZIN 7: 1 p. 27 (2009) http://www.evangelikuselet.hu/phocadownload/2008/2008-48.pdf

A csoda hermeneutikai megközelítésben VIGILIA 12 pp. 900-903., 4 p. (2009) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2009_12_facsimile.pdf#page=22

Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont (2008) , 200 p. http://epa.oszk.hu/03500/03556/00012/pdf/EPA03556_szolgatars_2008_02.pdf

Pax-ról – Pakson 2007 júniusában VIGILIA 72: 12 p. 895 (2007) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2007_12_facsimile.pdf#page=17

A 75 éves Ittzés Gábor köszöntése KERESZTYÉN IGAZSÁG: 74 pp. 4-5., 2 p. (2007) http://ordass.hu/docs/KI_074_2007nyar.pdf

Dr. Boleratzky Lóránd laudációja a Károli-díj átadásakor 2007. október 30-án KERESZTYÉN IGAZSÁG: 76 pp. 44-45., 2 p. (2007) http://ordass.hu/docs/KI_076_2007tel.pdf

A közösség mint pneumatikus valóság: Dietrich Bonhoeffer közösségfogalma LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 285-292., 8 p. (2006) https://medit.lutheran.hu/site/allomany/11490#book/5

Luther az elrejtett egyházról LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 306-309., 4 p. (2005) https://medit.lutheran.hu/site/allomany/11467

A szív egyszerűsége VIGILIA 70: 12 p. 957 (2005) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2005_12_facsimile.pdf#page=29

Gyógyulást az egyháznak! LELKIPÁSZTOR 78: 10 pp. 381-384., 4 p. (2003) https://medit.lutheran.hu/site/allomany/11437

“Entosz hümon” – Isten országának forradalma és Isten népének keresztje VIGILIA 4 pp. 269-274., 6 p. (2003) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2003_04_facsimile.pdf#page=31

A test-metafora ereje VIGILIA 12 pp. 910-914., 5 p. (2003) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2003_12_facsimile.pdf#page=32

Az Oxford -mozgalom VIGILIA 6: 67 pp. 414-422., 9 p. (2002) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2002_12_facsimile.pdf#page=27

„Az egyházvezetés teológiája Káldy Zoltán püspöki és díszdoktori székfoglalóinak tükrében: 1958 és 1964” PROTESTÁNS SZEMLE 2 pp. 93-102., 10 p. (2002) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2002_06_facsimile.pdf#page=16

A reformáció aktualitása KERESZTYÉN IGAZSÁG 45 pp. 22-32., 11 p. (2000) http://epa.oszk.hu/02300/02357/00011/pdf/EPA02357_Credo_06_2000_3-4_005-009.pdf

Egy elveszett nemzedék – megtalált az Isten VIGILIA 64: 12 p. 895 (1999) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_1999_12_facsimile.pdf#page=17

A vajtai teológia mint a lutheránus teológia korrektívuma CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 4: 3-4 pp. 45-49., 5 p. (1998) https://medit.lutheran.hu/files/4_Credo_04_1998_3-4.pdf

Luther CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3: 1-2 pp. 104-105., 2 p. (1997) http://epa.oszk.hu/02300/02357/00004/pdf/EPA02357_Credo_03_1997_1-2_101-114.pdf

Válasz Veöreös Imrének KERESZTYÉN IGAZSÁG: 12 pp. 21-29., 9 p. (1991) http://ordass.hu/docs/KI_010_1991nyar.pdf

Mit jelent…? Egyértelem, több értelem és a “sensus plenior” a Biblia interpretációjában KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 22-30., 9 p. (1991) http://ordass.hu/docs/KI_010_1991nyar.pdf

Létezett-e (létezik-e) harmadik egyházi út?: Szerkesztőbizottsági beszélgetés KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 4-19., 16 p. (1991) https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1991_1.pdf

Szerkesztői előszó KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 1-3., 3 p. (1991) http://ordass.hu/docs/KI_010_1991nyar.pdf

Interjú Botta István főszerkesztővel: (Kérdező: if. Fabiny Tibor) KERESZTYÉN IGAZSÁG 3: 2 pp. 31-35., 5 p. (1991) https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1991_2.pdf

Figura és betöltődés: A tipológiai gondolkodásmódról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 20-27., 8 p. (1991) https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1991_1.pdf

Az igazság ordasainak csörtetése?: Nyílt levél Csepregi Zoltánnak KERESZTYÉN IGAZSÁG: 7 (1990) pp. 43-45. https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1990_3.pdf

A megállás szimbóluma, Keresztyén igazság (2018), KERESZTYÉN IGAZSÁG: 1-2 pp. 15-30., 16 p. (1989) http://ordass.hu/docs/KI_001-2_1989jun.pdf

„Northrop Frye és a mítoszkritika” HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 173-180., 8 p. (1988) http://real-j.mtak.hu/1216/1/HELIKON_1988.pdf

Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 166-173., 8 p. (1988) http://real-j.mtak.hu/1216/1/HELIKON_1988.pdf

Bacon és Donne: Esszé vagy meditáció (1983, Diakonia) pp. 55-58. https://medit.lutheran.hu/files/diakonia_1983.pdf