KÖNYVEK

Shakespeare and the Emblem
Reneszánsz szimbolizmus.Ikonográfia, Emblematika, Shakespeare. (1986) Szerk. Fabiny Tibor, Pál József, Szőnyi György Endre
A hermeneutika elmélete (1987)
A tipologiai szimbolizmus (1988)
Új Magyar Shakespeare Tár (1988)
The Lion and The Lamb
Hamlet- kétnyelvű
Literary Theory and Biblical Hermeneutics
Northrop Frye- A Biblia igézetében (1995)
A keresztény hermeneutika kérdései és történte
Szótörténések
The Bible in Literature and Literature in the Bible
Interpretation of Texts
What Then, Is Time?
The Veil of God (2008)
Hívő megértés (2008)
Szóra bírni az Írást – Újra
Northrop Frye 100: A Danubian Perspektive
The King James Bible
Felebarát vagy embertárs
Élet és halál kérdése Shakespeare életművében
Figura and Fulfillment
Az eljövendő árnyékai
A lutheri reformáció öröksége