Jonathan Edwards

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards életműve – Miltonéhoz hasonlóan – akkor került először érdeklődésem előterébe, amikor Szegeden 1988-ban megjelentettem a Tipológiai szimbolizmus (Ikonológia és műértelmezés 4.) című kötetet. 2006 őszi szemeszterében a virginiai Roanoke College-ban (ahol 1993-ban már voltam vendégtanár) Gerald R. McDermott irányításával kezdtem az edwardsi életművel mélyebben foglalkozni. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy Edwards “The Excellency of Christ” című, a Jelenések könyve 5. fejezetéről szóló gyönyörű krisztológiai prédikációjának témája ugyanúgy az “Oroszlán és a Bárány”, amint az én 1992-es könyvemnek a címe: The Lion and the Lamb. Ezek után Edwards több könyvének magyarra fordítását lektoráltam, s McDermottal 2007 tavaszán a Károli Gáspár Református Egyetemen rendeztük az első európai nemzetközi konferenciát “Amerika teológusáról”. Ennek eredménye az Oxford University Pressnél megjelent Understanding Jonathan Edwards (2009) című kötet, amelyet McDermott szerkesztett, s ugyanezt én magyarul publikáltam Tóth Sárával közösen az Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába (2008) című könyvben. Edwards prédikációiról, tipológiai szimbolizmusáról azóta is írtam. 2012-ben alakult meg a Hermeneutikai Kutatóközpont keretében a Yale-i Egyetemhez köthető Jonathan Edwards Center-Hungary, s ezáltal a nemzetközi Edwards-kutatásba is bekapcsolódtunk. Az alakuló ülésre megjelentettük Edwards fent említett prédikációját Oroszlán és Bárány. Krisztus szépsége címen (Hermeneutikai Füzetek 34.) Tagja vagyok a Jonathan Edwards Studies yale-i online folyóirat szerkesztőbizottságának: http://jestudies.yale.edu/index.php/journal, s 2019 decemberében újabb nemzetközi Edwards workshopot rendezünk.

KÖNYVEK

 Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába. Szerk. Fabiny Tibor és Tóth Sára, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Kerülete, Hermeneutkai Kutatóközpont, 2008.

KÖNYFEJEZETEK

Edwards, Jonathan, Szemelvények, in, Fabiny Tibor (szerk.) A tipológiai szimbolizmus. Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből. Ikonológia és Műértelmezés 4. Szeged, JATEPres, 1998 (1 kiad. 1988), 45-66.

Edwards and Biblical Typology, in, Gerald R.McDermott (ed), Understanding Jonathan Edwards. An Introduction to America’s Theologian. Oxford, Oxford University Press, 2009, 91-108.

Edwards és a bibliai tipológia, in, Amerika teológusa, Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába, Szerk. Tibor Fabiny, Sára Tóth, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008. 116-133.

Jonathan Edwards and the Indians, in: Enikő Sepsi, Judit Nagy, Miklós Vassányi, János Kenyeres (eds), Indigenous Perspectives of North America. A Collection of Studies, Newcastle upon Tyne, 2014, Cambridge Scholars Publishing, 345–357.

FOLYÓIRATCIKK

Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete, in Vallástudományi Szemle, 2017, 13. évf., 3. szám, 51–70.