John Milton 

Miltonnal érintőlegesen 1988-ban, intenzívebben 2008 óta foglalkozom. Péti Miklós kollégámmal John Milton születésének 400. évfordulója kapcsán nemzetközi konferenciát rendeztünk, s ennek eredménye a Milton Throughout the Centuries (2012) című kötet. Milton Elveszett paradicsomának tipológai szimbolizmusát, az elbeszélő költemény különféle imádságairól, a miltoni szabadság-eszményről, Abdiel alakjának erkölcsi tartásáról tartottam előadásokat és publikáltam tanulmányokat. 2011-2014 között egy olyan OTKA-kutatást vezettem Péti Miklós és Ittzés Gábor közreműködésével, amely az Elveszett paradicsom Jánosy István által készített magyar fordításának kritikai kiadásának alapjait kívánta megteremteni. Szemben a hazai Shakespeare kutatással a miltoni életmű iránt Magyarorságon alig féltucat kutató érdeklődik, s ezért is érzem fontosnak, hogy kollégáimmal együtt én is bekapcsolódjak a nemzetközi Milton-kutatásba is.

John Rogers: ENGL 220 – Milton

http://videolectures.net/yaleengl220f07_milton/

Bodnár Dániel: Elveszett Paradicsom. John Milton eposzánk filmforgatókönyve (Budapest, 2018)

https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/view/bodnar-daniel-elveszett-paradicsom-john-milton-eposzank-filmforgatokonyve-2018/?pg=0&layout=s

KÖNYVFEJEZETEK

Az imádság szerepe Milton Elveszett paradicsomában, in, Fabiny Tibor, Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, (Word Events. Hermeneutical, Theological and Literary Studies) Budapest, 2009, Luther Kiadó, 2009. 366-375.

Az eljövendő árnyékai: tipológia Milton Elveszett paradicsomában. in, Fabiny Tibor, Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 189-206. 336 old.

Abdiel. Az “egyedül hű” az Elveszett paradicsomban. in, Fabiny Tibor, Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 207-234. 336 old.

„A szabadságról – miltoni hangszerelésben”, in: Sepsi Enikő, Tóth Sára (szerk.), Mellékzörej. Írások Visky András 60. születésnapjára, Budapest, 2017, Koinonia, L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, 261–274.

’If We Pray Him’: Varieties of Prayer in: Milton’s Paradise Lost”, in: Gábor Ittzés – Miklós Péti (eds.), Milton Through the Centuries, Budapest, 2012, KRE, L‘Harmattan, 137–149.

The Shadows of the Future: Michael’s Typological Vision of History in Paradise Lost Books 11–12. In: Szitár Katalin – Molnár Angelika – Kovács Gábor, Selmeczi János – S. Horváth Géza (szerk.), Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára, Veszprém, 2014, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, pp. 452–465.